Pravidlá návštevy Kina Lastovička počas KORONAVÍRUSU

KINO LASTOVIČKA JE OD 26.2. OTVORENÉ

V PLNEJ KAPACITE 70 MIEST PRE: 

ZÁKLAD

(NIE JE POTREBNÉ PREUKÁZAŤ SA DOKLADOM O OČKOVANÍ, PREKONANÍ ČI NEGATÍVNYM TESTOM)

 

 


PRAVIDLÁ NÁVŠTEVY KINA LASTOVIČKA POČAS PANDÉMIE KORONAVÍRUSU: 


1. POČAS CELEJ VAŠEJ NÁVŠTEVY (AJ POČAS FILMU) MAJTE NASADENÝ RESPIRÁTOR

2.  DO VESTIBULU KINA LASTOVIČKA VSTUPUJTE V MAXIMÁLNOM POČTE 2 OSOBY

3. PRI VSTUPE SI VYDEZINFIKUJTE RUKY

4.  POVINNÝ ZOZNAM ÚČASTNÍKOV PODUJATIA PRE PRÍPAD VZNIKU OHNISKA NÁKAZY. OSOBNÉ ÚDAJE BUDÚ UCHOVANÉ PO DOBU 2 TÝŽDŇOV, POTOM BUDÚ ZNIČENÉ

 

Uprednostňujte online predaj a rezerváciu vstupeniek. Pri pokladni preferujeme platbu kartou. Pokladňa Kina Lastovička otvorená vždy 30 minút pred začiatkom predstavenia. Rezervácie predpadajú automaticky 15 minút pred začiatkom predstavenia. 

 

Ministerstvo zdravotníctva informuje:

 - V PRÍPADE VZNIKU AKÚTNEHO RESPIRAČNÉHO OCHORENIA (NAPR. HORÚČKA, KAŠEĽ, NÁDCHA, SŤAŽENÉ DÝCHANIE) JE OSOBA POVINNÁ ZOSTAŤ V DOMÁCEJ IZOLÁCII

 - AK SA U OSOBY PREJAVIA PRÍZNAKY AKÚTNEHO RESPIRAČNÉHO OCHORENIA, JE POTREBNÉ TELEFONICKY KONTAKTOVAŤ SVOJHO OŠETRUJÚCEHO LEKÁRA A OPUSTIŤ MIESTO HROMADNÉHO PODUJATIA

- PRAVIDELNE SI UMÝVAŤ RUKY MYDLOM A TEPLOU VODOU, NÁSLEDNE RUKY UTIERAŤ DO JEDNORAZOVÝCH PAPIEROVÝCH OBRÚSKOV

- ZÁKAZ PODÁVANIA RÚK

- RIZIKOVÝM SKUPINÁM (OSOBY VO VEKU 60 A VIAC ROKOV, OSOBY S CHRONICKÝM OCHORENÍM SRDCA, CIEV, PĽÚC, OBLIČIEK A METABOLICKÉHO SYSTÉMU A OSOBY S OSLABENOU IMUNITOU A TEHOTNÉ ŽENY) SA ODPORÚČA ZVÁŽIŤ ÚČASŤ S VÝNIMKOU UŽ ZAOČKOVANÝCH OSÔB.