Vrátenie vstupného

Vrátenie vstupného je možné len z dôvodu prekážky zo strany organizátora podujatia (zrušenie predstavenia, technická chyba, chyba filmovej kópie, zásadná zmena v organizácii podujatia v súvislosti s krízovou situáciou).

Pri prekážke zo strany diváka (napr. ochorenie,nevyhovujúci termín a pod.) vstupné nevraciame.

Za vstupenky zakúpené cez internet je možné požadovať sumu len do výšky ceny vstupenky/vstupeniek. Transakčný poplatok nie je súčasťou ceny vstupenky za konkrétne predstavenie a nespadá pod finančný príjem Kina Lastovička. Jedná sa o externú službu stránky Ticketware doručením online vstupeniek a prechodu platby cez platobnú bránu.

Tlacivo-Ziadost_o_vratenie-vstupneho-KINO-PDF.pdf

Tlacivo-Ziadost_o_vratenie-vstupneho-KINO-JPG.jpg

Žiadosť spolu so vstupenkami zašlite mailom (kino@dubnica.eu) alebo poštou, resp. doručte na podateľňu MsÚ.