Miesta pre telesne handicapovaným divákov

Miesta pre telesne handicapovaných divákov (odnímateľné sedačky) sú v maske sály Kina Lastovička vyznačené nasledovne:

Vybrané sedačky sú ale zároveň verejne voľnopredajnými miestami aj pre bežných divákov.

V prípade obsadenia presun divákov neposkytujeme. Telesne handicapovaným divákom odporúčame rezerváciu alebo kúpu lístka online v dostatočnom časovom predstihu.

Kinosála nachádza v suteréne, telesne handicapovaným divákov, ktorí potrebujú použiť plošinu, odporúčame kontaktovať v predstihu počas pracovných dní kino@dubnica.eu alebo prostredníctvom FB Kino Lastovička a nahlásiť príchod, aby bolo možné zabezpečiť obsluhu a asistenciu, zároveň zarezervovať v dostatočnom predstihu príslušné miesta (pokiaľ sú ešte dostupné - sú označené zelenou farbou po rozkliknutí mapy sály v predajnom systéme).